Bestyrelsen


Bestyrelsen

Gitte Johansen

Formand

Michael Sonne Thor-Kristensen

Kasserer

Carsten Borup

Bestyrelsesmedlem

Web ansvarlig

Jimmy Rundberg

Næstformand

Kim Kock Johansen

Sekretær